CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

1. HUẤN LUYỆN TÁC PHONG – NGÔN PHONG KHI LÀM VIỆC
– Đi, đứng, ngồi trong khi làm nhiệm vụ
– Tác phong, ngôn phong trong lúc làm nhiệm vụ
2. HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NGƯỜI RA VÀO TÒA NHÀ – MỤC TIÊU
– Cập nhật – quản lý đầy đủ người và tài sản ra/ vào tòa nhà – mục tiêu
– Cảnh giới những người tiếp cận tòa nhà – mục tiêu khi chưa rõ mục đích
– Hướng dẫn và giám sát những người không có chức năng đi lại mọi nơi làm việc
3. HUẤN LUYỆN BẢO VỆ MỤC TIÊU
– Mục tiêu cố định: tòa nhà, văn phòng, công trường nhà máy xí nghiệp…
– Mục tiêu di động: VIP, áp tải tiền…
– Sự kiện: Ca nhạc, khai trương, khánh thành…
– Bảo vệ hiện trường …
4. HUẤN LUYỆN LẬP VÀ XỬ LÝ CÁC LOẠI BIÊN BẢN
– Biên bản vi phạm, báo cáo sự việc, tường trình
– Biên bản bàn giao, tiếp nhận bàn giao tài sản
– Biên bản làm việc…
5. HUẤN LUYỆN PCCC
– Kết hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp, báo cáo, cứu nạn người và tài sản…
– Sử dụng thành thạo và dùng đúng công dụng tất cả các loại công cụ PCCC đang được trang bị tại mục tiêu: bình chữa cháy các loại, dây và lăng (vòi)…
6. HUẤN LUYỆN GIẢI CỨU NGƯỜI BỊ KẸT TRONG THANG MÁY CÁC LOẠI
– Chủng loại thang máy.
– Giải cứu, trấn an nạn nhân… đúng cách và an toàn

7. HUẤN LUYỆN KHỐNG CHẾ NGƯỜI VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN KHI XẢY RA SỰ CỐ
– Giải tán đám đông
– Khống chế người quá khích
– Chia nhỏ và khống chế những thành phần quá khích theo đám đông
– Đưa đám đông quá khích ra khỏi khu vực có tài sản giá trị lớn trước khi khống chế
8. HƯỚNG DẪN PHỤC VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
– Chào hỏi khách hàng liên hệ.
– Mở cửa xe, hướng dẫn khách liên hệ vào đúng nơi cần đến
– Cấp phát thẻ xe 1 cách lịch sự nhất cho khách liên hệ
– Lấy giúp xe cho khách và mời khách liên hệ nhận lại xe
– Tác phong và ngôn phong khi tiếp xúc với khách liên hệ
– Mở cửa xe – Cảnh giác an ninh với khách hàng trước khi mời khách xuống xe
9. HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH
– Chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối cấp trên
– Chuẩn bị và chỉnh đốn trang phục trong ca trực
– Chào điều lệnh với Ban quản lý / khách hàng trong ngày
– Chào điều lệnh với khách hàng đến liên hệ công tác
– Các tư thế: đứng nghỉ, đứng nghiêm trang trong lúc bảo vệ sự kiện
– Tập huấn đội điều lệnh kiểm tra nhân viên trong ca trực tất cả các mục tiêu hàng ngày.
10. HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT
– Võ thuật cơ bản, tự vệ, tấn công
– Taekwondo, Vịnh Xuân Quyền

hình ảnh đào tạo